Сторінка
Пам'яті
Голодомору

 


"HOLODOMOR"  is Ukrainian word for  "FAMINE-GENOCIDE"

 

 

МЕТА

MISSION

Сторінка Пам'яті Голодомору ставить метою:

1. Розкрити причини Українського Голодомору 1932-1933-го років шляхом вивчення подій історії, суспільних явищ, національних рис, які були причинні до трагедії

2. Створити сітку Українських мислителів направлених на розкриття спесифіки Голодомору - його політичних, соціальних чи культурних причин, початкових джерел і довгочасного впливу.

3. Створити Центр Памяті Голодомору на Інтернеті для інформування України і світу про цю трагедію.

Помітка:
Ця сторінка є неофіційною, тому що на цей час не належить організації, яка має формальний статусМи плануємо стати формальну організацією у майбутньому.

The Holodomor Memorial Website mission is the following:

1. To uncover the cause of the Ukrainian Holodomor (famine-genocide) of 1932-1933 through studies of the historical events, social acts, national traits, which were sources of the tragedy.

2. To establish a network of Ukrainian scholars directed towards the discovery of the origins of Holodomor -- its political, social and cultural roots, its immediate causes and consequences.

3. To establish The Holodomor Memorial Center on the Internet to inform Ukraine and the world about this tragedy.

NOTE:
This website is unofficial because at present time it does not belong to an organization, which has a formal status.  We plan to become a formal organization in the future.
 

ЦІЛЬ

PURPOSE

 1. Новий підхід потрібен для того, щоб зрозуміти події катастрофи 1932-1933 років і зберегти память про можливих 14 мілліонів жертв.

2. Сторінка Памяті  Голодомору через свою інтернетну адресу http://www.HOLODOMOR.org  буде проводити збір даних, вивіряти факти, публікувати дослідження і роздуми про ГолодоморІнформація буде надходити в основному з України, від добровольців, однодумців, агентів, підрядних і вченихІноземні джерела будуть розглядатися, як другорядні по важливостіНіяких зусиль не буде потрачено на виправлення неправдивих і помилкових попередніх досліджень і публікацій, які шкодили Україні і вижившим Голодомор уже біля двох поколінь.

3. Ми виходимо з допущення, що Голодомор не міг трапитися в суспільстві керованому згодою людей, які мають національну духовну єдність і основи цивільних прав і свобод.

4. Сторінка Памяті Голодомору шукає відповіді на такі запитання:

     А. Як було можливим відносно малочисленній купці комуністів заморити голодом 14-ть міліонів людей за менше ніж 15 місяців?

     Б. Чому Українська нація була неспроможною вчинити опір акту смертельного насилля такого колосального розміру?

Можливо, що відповіді на ці питання спасуть від подібних трагедій в майбутньому і піднімуть раціональну свідомість дійсної правдивої історії України, її місце в світі, її пошуки і можливості, як суспільства.
 

1. A new approach must be developed if we want to understand the events of the catastrophe of 1932-1933 and to memorialize the perhaps 14 million innocent victims.

2. The Holodomor Website through its Internet domain name http://www.HOLODOMOR.org  will gather the data, verify the facts, publish studies and thoughts about Holodomor.  The information will be coming primarily from Ukraine, from volunteers, supporters, agents, assigns and scholars. Foreign sources will be considered of secondary importance. No effort will be spared to correct the mendacity and injustice of prior reporting, which has compromised the interests of Ukraine and Holodomor survivors for two generations.

3. It is assumed that the Ukrainian famine could not have taken place in a society governed by the consent of its people, who share a national spiritual unity and enjoy basic civil rights and freedoms.

4. The Holodomor Website seeks answers to these questions:

     A. How was it possible for a relatively small group of communists to bring many millions of people to starvation in less than 15 months?

     B. Why was the Ukrainian nation unable to resist an act of life threatening violence on such a colossal scale?

The answers may prevent future tragedies by encouraging democracy in Ukraine, and by elevating rational consciousness of its true history, its present duties to Europe, its challenges and its promise as a society.

 

 

 © 2003-2006 Holodomor Website. Email: mykola@mykola.com